Priser for skole og klub pr. 1. januar 2014

Vær obs. på løbende prisregulering!

Kære forældre

Vi står i Friskoleverdenen overfor store forandringer. Vi befinder os i en tid hvor der skal tænkes nye, alternative tanker dels pga. den nye skolereform i folkeskolen, og dels pga. økonomiske stramninger, der bl.a. resulterer i faldende statstilskud fra 2014 på over kr. 1.000,- pr. elev, mindre inklusionstilskud og øgede lønudgifter.

For at de Frie Skoler skal overleve disse udfordringer, anbefales Friskolerne af spare 5-8 % af deres samlede omsætning. Det betyder, at vi ude på skolerne skal tænke meget over, hvordan vi får tingene til at løbe rundt.  

Den eneste måde skolerne kan efterleve kravene på, er ved at rationalisere og ved bl.a. at sætte skolepengebetalingen op. Derfor stiger skolepengebetalingen, som tidligere informeret, fra 1. januar 2014 til:

Skolepenge:
1.       barn 970,- kr.
2.       barn 485,- kr.
3.       barn og opefter, fortsat gratis

Klubbetalingstakster pr. 1. januar 2014:

Heldagsmodul 1.566,- kr. inkl. eftermiddagsmad
2. barn i heldagsmodul 783 kr.
3. barn i heldagsmodul gratis.

Eftermiddagsmodul 1.360,- kr. inkl. eftermiddagsmad
2. barn i eftermiddagsmodul 680 kr.
3 barn i eftermiddagsmodul gratis.

Morgenmodul uændret 765,- kr. inkl. morgenmad.

Klippekort
Der kan købes klippekort (max 10 gange pr. måned).
Pris for et klippekort (10 klip) – til morgenklub kr. 400,00
Pris for et klippekort (10 klip) – til eftermiddagsklub kr. 800,00

Skolen har hidtil ydet moderation til søskende i klubben som har mindre søskende i ”Solstrålen”. Dette fortsætter, men med den ændring, at moderationen beregnes af de månedlige skolepenge på 970 kr. x 50 % = 485 kr.

Årsagen er omlægning af skolens økonomi, samt statens krav om, at forældrene samlet skal betale 50 % af omkostningerne til skolefritidsordninger. Ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2014.  

Med venlig hilsen

Ann Kirstine Jørgensen

Formand

OBS:

Lukkedage:

Der gøres opmærksom på at klubben har følgende lukkedage:
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår
Alle helligdage

Yderligere praktiske informationer:

Ved brug af klippekort i ferierne afregnes antal klip forud for de tilmeldte dage. Der refunderes ikke klip for ikke anvendte dage. Begrundelsen for dette er, at der bemandes efter tilmeldingslisterne. Vi har desværre oplevet mange tilmeldte klippekortsbørn i ferierne, som aldrig møder op. For at undgå at lave en særskilt feriebetaling, afregnes klip derfor forud ved tilmelding efter tilmeldte dage.

3. klasses elever som ikke meldes ud af klubben pr. 30. juni, men som i stedet automatisk udmeldes pr. 31. juli, betaler for juli måned og har dermed mulighed for at benytte klubben hele denne måned.

Udmeldelsesproceduren ændres som følge af overgangen til PBS, til 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Betaling foregår via tilmelding til PBS.

Opslagstavle

 

Gislev-Friskole---Post-It---Ugen-der-gik1