Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde den 24.4. 2014, kl. 19:00 – 21:00
Deltagere: Hanne, Troels, Jeanette, Louise, Jan, Martin, Krestine, Jeanette, Trine, Kenneth, Anja og Dorthe
Fraværende: /
1. Åbent bestyrelsesmøde
/

2. Konstituering af ny skolebestyrelse.

Den nye bestyrelse har 8 dage til at konstituere sig med formand, næstformand,kasserer og sekretær. Louise er valgt som den nye formand. Næstformand vælges i kredsen. Der foregår en del sparring mellem formand og næstformand omkring forskellige diskussioner omkring bl. a. ansættelsessamtaler.

Hanne forsætter som sekretær.

Krestine fortsætter som kasserer.

Hanne tager posten som næstformand, i en tidsbegrænset periode indtil næstformanden kan vælges i bestyrelsen.

Første bestyrelsesmøde fastsættes til 5. maj kl. 19.