1

Referat af fællesmøde for bestyrelserne i Solstrålen og skolen

den 7. januar 2015, kl. 18:30 – 21:30

Til stede

: Line, Heide, Anette, Mark, Gitte, Birgitte, Maja, Gitte, Mette, Anja, Martin, Troels, Trine, Jeanette, Louise, Kenneth og Krestine

Fraværende:

Dorthe, Jan, Adie og Dorthe H.

1.

Åbent bestyrelsesmøde Intet

2. Organisationsstruktur – fremtidige muligheder, organisering og proces

Gruppearbejde med swot-analyse. Særskilt papir

3. Den røde tråd – arbejde med og debat omkring den røde tråd i institutionernes værdigrundlag og daglige arbejde

Forslag at bruge sansemotorik som en rød tråd i værdigrundlaget i en fælles institution (artikel i Frisko-lebladet)

Løfte noget af det op, som vi er gode til i forvejen, og bruge det som PR

Forslag til udviklingspunkter fra lærergruppen: skolehave, bålhus, morgensang, lære at lytte til hinan-den og "behovs-udskyde",

Ideer fra børnehaven: sproglege, motorik, udeliv, fællesskab og kreativitet

Øvrige ideer: sang og musik, bløde værdier som nedprioriteres i kommunale institutioner, fagligheden, performance, stå ved den man er

Vi har allerede nu en god fælles platform at arbejde videre på.

4. Udvalgsstruktur

Internationalt udvalg: Louise og Peter

Åben skole udvalg: Trine

Festudvalg: Anja, Anette (bh)

PR-udvalg: Maja, Anette (bh), Heide (bh)

Økonomiudvalg: Maja, Krestine og Louise

Vedligeholdelsesudvalg: Troels, Martin, Kenneth, Line (bh)

Fondssøgningsudvalg: Louise og Winnie

IT- udvalg: Jan, Martin, Mark (bh)

Julebazarudvalg: Jeanette, Edith (bh)

5.

evt. (diverse informationer fra Maja) Office 365 og intranet er bestilt. Peter og Maja tager i næste uge til Færøerne med projekt NordPlus i Nordisk Råd, vedr. internationalt samarbejde Liselotte stopper den 16. januar i løntilskud. Vi håber at hun vil fortsætte som tilkaldevikar. Finn er i nyttejob, har brækket sin arm, og er pt. stoppet i nyttejobsordningen. Der arbejdes på at få en anden person i nyttejob. Nye løntilskudsregler pr. 1. januar. Fremover bliver det dyrere. Udvalg, der planlægger visionsaften den 27. januar:

Heide, Maja, Louise, Gitte