Fælles bestyrelsesmøde 7. maj 2015

1) Orientering om den videre proces med sammenlægning af institutionerne.

Proces:

Februar 2016 - Vedtægterne er klar og sendes ud med indkaldelsen til begge generalforsamlinger. Også klar med sammenlægningsplan samt ansættelseskontrakter.

Marts 2016 – ekstraordinær generalforsamling hvor vedtægterne førstebehandling.

April 2016 – ordinær generalforsamling hvor vedtægter andenbehandles.

Udvalget: Heide, Louise, Klaus, Maja, Ulrik og Dorthe får skriftlig

2) Evaluering af generalforsamlingen

Opstilling ved bestyrelsesbordet:

Der skal være plads til hele bestyrelsen. Ledelsen skal sidde i midten, formændene på hver side.

Det ville være rart, at vedtægterne var ude før – så folk kunne sige indsigelser, stille spørgsmål inden.

Så alle småting også kan være fanget inden.

De skal ligge ude en måned før, så dette er en mulighed.

Det meste postyr kom af, at vi var for dårligt forberedte.

Projektor og lærred.

Ordstyrer skarp. Klæde ordstyreren bedre på. Holde et møde op til generalforsamlingen, så ordstyreren er med i processen.

Thøger eller Toke? Eller Jens Elmgren?

Friskoleforeningen kunne beskikke en?

3) Opstilling til de nye bestyrelser

Skolens:                                                     Børnehavens:

Jane?                                                        

Tine?                                                        

Rasmus (Emilias far –spørg)?

Carina (Christians mor)?

Stine Nipgaard?

Mette Bendtsen (Sebastians mor)?

Heide?

Kamilla Bæk?

Jesper Ørgaard?

Udvalgene, kan vi hente nogen her?

Folder til bestyrelsen – hvad er bestyrelsesarbejde.

Er der nogen i ERFA, der har noget, vi kan kigge på?

Beskrive fordelene, indflydelsen, mulighederne for at ens holdninger får indflydelse.

Hvis alle i bestyrelsen sender nogle linjer til Louise, samler vi det til en folder.

Hvad indebærer det at stille op, hvilke kompetencer har vi brug for?

4) Planlægning af den ekstraordinære generalforsamling 26. maj 2015 kl. 19.00

Kage – Troels

2 Kage – Børnehaven

Kaffe/ rødvin – Mette, Anja og Maja

Frugt – Maja

Lægge duge på mv.: Gitte, Maja og Louise

Frugt og rødvin på bordene, kaffe og kage på kagebord.

Jesper – borde op.

5) Evt.

Arbejdsdag: 30. maj 13- 18.30 afslutning med spisning.

Vedligeholdelsesudvalget har planlagt arbejdsdag og mad.

Salat, flütes og kartoffelsalat og helstegt pattegris. (1. kl. + hjælp står for maden).

Pris: 25 kr. pr. tallerken.

Fælles for alle bygninger.

Kameraovervågning – for det nye stillads. Grønt lys – men hvad koster det?

Forhandling:

Cykelsti: Fra Fjellerup til Ryslinge. Cykelsti: Gislev til Ringe; Hegn til cykelstien skal kommunen betale. Når der en mand fra kommunen – ring til Troels eller Ulrik, og han kommer med det samme. (Hvad kan vi få ud af dem? Spørg Ulrik).

Idémøde: 13. juni i Gislev Hallen.

Meddelelser:

Lene

Temauge

Skoleårets planlægning – privat økonomi, filosofi, drama, fælles lejrtur, overnatning på skolen?

Samtaler