Dagsorden til bestyrelsesmøde den 11. August 2015, kl. 19.00 – 22.00  

1. Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser

Martin er udtrådt af bestyrelsen, og Rasmus indtræder som bestyrelses medlem. Dorte bliver 1 suppl, og Christine bliver 2 suppl.

19.00-19.20

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er Godkendt.

Louise

19.20-

19.25

 

3. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling og konstitueringen af bestyrelsen

Godkendt.

Louise

19.25-

19.30

4. Meddelelser fra Skoleleder

Der er startet nye elever, 2 til anden klasse, 1 til 5 klasse, og 1 til 9 klasse.

7 elever er gået ud af skolen.

Elev tallet er nu 98.

Der er kommet 4 nye lærere til skolen.

Klaus forsætter i sin 13 ugers praktik som pedel, den løber august ud.

I uge 34 starter Rosanna i 13 ugers integrationspraktik.

Skolen mangler og søger en klokke mere til skolegården.

Skolen mangler et white board til børnehaveklassen.

Der er bestilt en ny projektor til musik

Der mangler mørke gardiner til musik rummet, og 6-7 klasse.

8-9 klasse tager på teater tur i Odense, det er et stykke over HC Andersen.

5. Meddelelser fra lærerrepræsentant

Lærer staben er glade for de nye lærere, og syntes de går til opgaven med krum hals. Der er en god stemning på lærer værelset. Klubben dækkes af Birthe, Lenette, Daniel og Anette.

     Gitte

   19.45-

   20.00

 1. Opfølgning på udvalgene:
 • IT og Hjemmeside   /                                     20.00- 20.05
 • Vedligehold                                                  20.05- 20.10

Der bliver lavet ny kloak i efterårsferien.

Græsslåmaskinen er i stykker og skal laves.

Der skal bruges to mere til at hjælpe med og klippe hæk.

Nyt vindue bestilles til tænkerummet.

Kvisten skal have nye vægge, og vedligeholdelsesudvalget drøfter prioritering..

 • PR                          20.10- 20.15

Pr bliver drøftet næste gang.

 • Fondsøgnings udvalget:

Der er bevilget 3500 fra matasfonten til bær og buske. Der arbejdes i en udendørs cross-fit bane.

 •                20.15- 20.25

P.T. er der et lille underskud på budgettet, Der holdes økonomiudvalgs møde, der fremlægges noget næste gang.

Louise og Maja tager sig af de restancer der er. Der er i år brugt mange penge på at opslå ledige stillinger.

 • Åben skole             20.25- 20.30

Børneloppemarked var en succes, men desværre ikke så mange besøgende.

Rundbold er en stor succes, og er åben for alle børn og voksne i byen.

Der mangler en lærer repræsentant i det udvalg. Maja finder en.

 • International          20.30- 20.45

Der er blevet doneret entré billetter til Egeskov slot til 56 børn og 8 voksne, i Nord+ projektet i uge 41

 

Pause

 

20.45- 21.00

 

7. Fremgangsmåde ved nye elever på GF       21.00- 21.10

Der er blevet vedtaget et ad hoc udvalg, velkomstudvalg som Jane står for.

Louise

8. Gavepolitik                                                     21.10 - 21.20

Der gives gaver fra bestyrelsen til bryllup og runde fødselsdage.

Louise

9. Forældremøder Hvordan gør vi?                21.20- 21.30

Børnehave klassen 1 klasse, 2 klasse, 3klasse. har forældremøde den 15-09 fra 17-19

6-7 kl. har forældremøde den 1-9

Der skal laves et oplæg til information til forældrene om bestyrelsesarbejdet.

Der skal laves en arbejdsliste forældre kan skrive sig på. Louise gør dette.

Louise

10. Evaluering af:                                             21.30- 21.40

 • Arbejdsdag

Arbejdsdagen gik fint, der var omkring 80 fremmødte.

Det var en god dag, det var en lørdag startede kl. 13 og sluttede af med pattegris.

 • Rengøringsdag

Der var meget ringe opbakning til rengøringsdag, der skal arbejdes på bedre opbakning.

Næste år skal forældre gøre rent i den klasse deres børn skal være i det kommende år.

Der er forslag til fælles spisning på rengørings dag.

2-3 forældre par pr. klasse, skal påtage sig opgaven.

 • 1. skoledag

Den gik fint både for de store og små.

Stjerneløb var rigtig fin, men der manglede en musik quiz. Den er med næste år. Der blev udtryk lidt bekymring over sikkerheden ved biltræk, da børnene, især de mindre også var med.

Louise

11. Gennemgang af skoleåret 2015/16       21.40- 21.55

Der bliver tilmelding til forberedelsestid på intra. Man kan tilmelde sig en måned af gangen

12. Evt.                                                        21.55- 22.00

Morgen klub tilbud skal på næste bestyrelsesmøde.

 • Der forslås julefrokost den 12-12
 • Motionsløbet på skolen. Kan man få forældrene til at være sponsorer for klassen eller den der løber hurtigst eller andet?

Ordstyrer: Anja                                                     Forplejning: Louise

Maja

Jan

Troels

Maja

Jane/Maja

Trine

Louise

 

Maja

19.30-

19.45