Dagsorden til bestyrelsesmøde den 8. September 2015, kl. 19.00 – 22.00  

1. Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser   kl. 19-1930

Ingen forældre henvendelser.

 

2. Godkendelse af dagsorden             kl.19.30

Dagsorden godkendt.

Louise

3. Godkendelse af referat                   kl. 1930  

Referat godkendt.

Louise

4. Meddelelser fra Skoleleder           kl. 1930-1940    

Der er et læserbrev i avisen den 7-9-15, som Maja har skrevet omkring de besparelser der pt er i gang omkring hallen.

Der kommer måske 178 kvote flygtninge til kommunen. Det er flygtninge der har fået permanent opholdstilladelse. Anne Lise fra kommunen er kontaktet angående om hvad penge der følger med, hvis nogen af dem vil gå på Gislev friskole. Maja har også udarbejdet et skriftligt svar til hvad vores krav er som skole, sådan at både de gamle og nye elever får en god oplevelse. For at vi kan tage elever ind på GF skal der følge nogle penge med fra kommunen og der skal til at starte med oprettes en særlig klasse til dem, for at gøre dem trygge.

Der er kommet afslag fra fondssøgningen om turen i uge 41 til Fyrtøjet i Odense.

Maja og Rikke rejser til Rumænien, hvor der skal være et sammenarbejde mellem, Litauen, Rumænien, Frankrig, om udveksling, det drejer sig om 4 børn der kan være med fra Gislev Friskole. Det er et 3 årigt projekt under Erasmus +, som handler om musik, dans og billedkunst.

Der er kommet en ny rengørings dame. Hun er i praktik og er her 20 timer om ugen i fleks job.

Der kommer måske en i fleksjob i praktik i klubben.

Maja

5. Meddelelser fra lærerrepræsentant kl. 1940-1945

Det går rigtigt godt med de nye lærere og vi er glade for dem. Der har været det første elevrådsmøde. Formanden er blevet Mikkel fra 9 klasse, og næstformanden er Mia fra 7 klasse. De vil gerne deltage i bestyrelses- møderne når de kan. Louise foreslår at Amok Disko kommer på et elevrådsmøde. Der bliver lagt et rigtigt godt stykke arbejde fra alle lærerne. Og stemningen er meget god på skolen. Og forældrene virker meget positive over for de nye lærere. Udeskolen er kommet godt i gang og Storegruppen i børnehaven er med om mandagen.

Nyt fra Solstrålen: De arbejder på at få noget mere ro i børnehaven nu hvor der skal starte vuggestue. Vuggestuen starter ikke før der er 4 børn tilmeldt.

Solstrålen deltager i Åben By den 10. oktober.

Solstrålen kæmper lidt med regnskabet på grund af De Frie Børnehaver er gået konkurs, og de ikke kan få de foreløbige regnskaber ud der ligger hos dem.

Der er tilgang med nye børn til Solstrålen.

Der er møde i Solstrålen den 01-10 09-11

 

 

Gitte

Louise

IT : Maja har fundet en forældre der gerne vil stå for at opdatere hjemmesiden.

Vedligehold: Der var 4 personer nede på skolen for at klippe hækken

Der er noget flisearbejde ved vuggestuen

Der er arbejdsdag den 12-9 i Solstrålen

PR: Der ligges nogle informationsfoldere ud til ejendomsmæglere der har huse til salg i Gislev og omegn

Jane har været på besøg for at byde en ny pige velkommen på skole med et billede med navne på af hendes nye klassekammerater. Det blev hun rigtig glad for.

Maja har lavet en masse videoklip fra børnenes hverdag.

Økonomi: Vi regner med at budgettet rammer 0 når året er gået. Vi stilede efter et overskud på 236000 men da vi har kalkuleret med 103 børn og kun har 98, kommer det overskud ikke til at holde.

Åben skole udvalg: Der er rundbold arrangementer i gang på skolen.

Internationalt udvalg: Se lederens beretning

Festudvalget: Årets julefrokost bliver lørdag den 12-12 kl. 17. for personale og bestyrelser.

Den 18-12 er der juleafslutning for børnene.

Julebasar: Julebasar bliver den 28-11

Fondsøgning: Der er søgt penge til at komme ind og se Fyrtøjet. Men dem fik vi ikke.

Pause   kl. 2030  

7.

Valg til udvalgene                           kl. 2045-2100

IT udvalg:Jan

Vedligehold: Troels og Thomas.

PR udvalget: ?

Ad hoc udvalg under PR: Jane.

Økonomi: Jane og Louise

Åben skole: Trine

International: Louise og Dorte

Fest: Anja

Julebasar Winnie

Fondssøgning: Louise

Louise

8. Friplads- Specialskoler                   kl. 2100-2115  

Der har været en forespørgsel fra nogle forældre, om hvor vidt det er muligt at få søskende rabat på GF når man har et barn på special skole og et barn på GF.

Vi vil give 25 % rabat på det første barn som går på GF. Nr. 2 barn som går på GF gives der 50 %. Det 3. barn på GF giver fri plads.

Maja

9. Sex og Samfund                           kl. 2115-2130

Der er kommet et forslag om at Trunderup Friskole og GF går sammen om et foredrag om sex og samfund. Til enten forældre eller elever. Maja går videre med det.

Maja

10. Skolens åbningstid   kl. 2130-2145

Vi bibeholder at der først må mødes ind på skolen 07.50 og vi vil så evaluere dette sidst på året. Gitte Jytte og Maja finder ud af en løsning med børn i morgen klub. Der er en del børn i morgenklub og der er begyndt at blive pladsproblemer i Solstrålen.

Maja

11. Åben by og Åben skole                 kl. 2145-2155

Der er forslag om skoledag om aften. Og Forslag om rundbold. Bål? Kage?

Advisering sammen med Solstrålen

Til Åben By den 10-10 har GF åben fra 12 til 17 og Maja vil tale om det gode børneliv. Vi tager det igen på næste bestyrelsesmøde.

12. Evt. Ny dato til mødet den 11.okt. (uge 41) til den 1. Oktober?

Næste bestyrelse møde bliver den 29-09

Der søges efter en fra bestyrelsen der vil gå med i et udvalg om at finde den røde tråd i sammenlægningen mellem Solstrålen og Gislev Friskole.

Jane har meldt sig.

Maja/Louise

Louise

Ordstyrer: Troels                                                          Forplejning: Jan

 

Jan

Troels

Maja

Jane/Maja

Trine

Louise

Anja

Gitte

Louise/Mette