Referat af bestyrelsesmødet den 29. September 2015, kl. 19.00 – 22.00  

1. Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser   kl. 19-1930

Ingen forældre henvendelser.

 

2. Godkendelse af dagsorden             kl.19.30

Dagsorden godkendt.

Louise

3. Godkendelse af referat                   kl. 1930  

Referat godkendt med en enkelt rettelse.

Louise

4. Meddelelser fra Skoleleder           kl. 1930-1940    

Meddelelser:

-          I virksomhedspraktik i Klubben: Monica, meget hjælpsom og megen positiv feedback på, at hun er der.

-          Tur til Rumænien: Rigtig god tur. Godt opstart på samarbejdet med nogle spændende og sjove mennesker. Vi venter på det endelige budget fra Uddannelsesministeriet før alt kan falde på plads. Det bliver de 4 elever, der går i 4. klasse nu, der kommer ud at rejse i forbindelse med projektet. De skal formegentlig til Litauen, hvor de skal arbejde med mosaikker som kunstnerisk udtryk. I april 2017 får vi besøg her på skolen af 4 elever og 2 lærere fra hhv Rumænien, Litauen, Madeira og 1 måske 2 skoler fra Guadeloupe. Vi skal arbejde med musik, billedkunst og dans på tværs af nationernes traditioner.

-          Rikke tager til KBH til møde vedr. kontrakten den 21. oktober og Louise og Rikke tager til konference vedr. internationale projekter generelt den 26. oktober.

-          Comenius: Vi skal aflevere rapporten i morgen. Der var nogle mangler, som vi troede Peter havde ordnet. Derfor dette ”sidste øjeblik”s arbejde. Hvis det lykkes får vi 4000 €, som det er planen, vi investerer i vores kommende projekter (fx de udgifter, vi har i forbindelse med næste uges besøg, som ikke er dækket af sponsorater) – altså således, der er dækning for udgifterne i mens vi venter på de midler, vi får ved afslutningen af disse projekter.

-     Nord plus: Vi kan godt bruge nogle flere madrasser til vores gæster (afleveres kl. 19 søndag i forsamlingshuset).

-          Statstilskud: Vores (og alle andres friskolers) statstilskud er op til sommerferien sænket til 70 % (som vi godt vidste). Det er spændende, hvor meget den nye finanslov har indflydelse på vores tilskud i kr. og øre. (Det handler om, hvor meget, der afsættes pr. folkeskoleelev i næste finansår) Til gengæld betyder det, at vi helt sikkert får en større tilstrømning af elever, hvis forældre bliver utilfredse med folkeskolen.

- Besøg af evt. kommende forældre:

I går havde vi besøg af et forældrepar. De overvejer at skrive deres søn op til kommende børnehaveklasse, selvom far bor i Odense og mor i Svendborg. De virkede meget positive, så jeg håber, de vender tilbage.

- Eksternt tilsyn:

Tage vender tilbage. I denne uge har jeg møde med Tage vores tilsynsførende om dette skoleårs tilsynsopgaver.

-          Sammenlægning med børnehaven:

Vi skal have møde i vedtægtsudvalget den 19. oktober

I uge 41 er mandag en klasselærer dag og tirsdag, onsdag formiddag er der almindelig undervisning. Der følger vores udenlandske elever en særlig plan sammen med 4-5. klasse. Der skulle være styr på det hele til uge 41. Alle glæder sig til teaterstykket i hallen der vil foregå om torsdagen.

Maja

5. Meddelelser fra lærerrepræsentant kl. 1940-1945

/

Nyt fra Solstrålen: Der arbejdes meget med økonomi i Solstrålen lige nu. De skal betale 10,000 kroner for at få deres økonomibilag retur fra de frie børnehaver, som er gået konkurs.

De deltager i Åben By, hvor de skal have fundet en kontaktperson der skal stå for dagen. De regner med at der er åbent hus/rundvisning fra 12-14.

Der er 1 på venteliste til vuggestuen.

 

Gitte

Louise

IT : /

Vedligehold: Der arbejdes på bruserne i drengeomklædningsrummet.

Der er ved at blive kalket bygning i hvid bygning.

Opgaver der skal laves snart er opsætning af projektor, brønd der er utæt, fliser foran gul bygning, hegnet ved vuggestuen.

Tovene i gymnastiksalen er slidt op og der skal findes ud af hvad det koster at lave dem og hvad en evt. serviceaftale koster.

2.november er det ”stor plantedag”, da der kommer 200 træer og 30 buske, som er doneret af Matas fonden. De kommer selv denne dag. De klasser der bliver involveret i dette er bh-klassen, 1-klasse, 4-klasse og 5-klasse.

28. maj 2016 er der arbejdsdag, hvor der måske skal laves et hegn ved siden af p-pladsen.

Husk at slukke lys og luk vinduer.  

PR: Åben by, lørdag den 10-10-15 fra 10-14. Jane og Maja skal vise rundt og fortælle om det sunde børneliv.

Jane tager op til Smedeager, hvor der vil være ejendomsmæglere for at dele vores informations pjece ud.

Jane har gjort stor reklame for Nordplus arrangementet i uge 41og i det hele taget for Gislev Friskole.

Troels har lavet et link til Gislev Friskole på HD- ejendommes boligudlejningsside.

Økonomi: /

Åben skole udvalg: Der er ikke mere rundbold i år.

Internationalt udvalg: /

Festudvalget: Årets julefrokost bliver lørdag den 12-12 kl. 17. for personale og bestyrelser.

Den 18-12 er der juleafslutning for børnene.

Julebasar: Julebasar bliver den 28-11

Fondsøgning: /

Pause   kl. 2030  

7. Åben By arrangement                         kl. 2045-2100

Jane vil høre Ryslinge bageren om de vil donere en kage til arrangementet. Jane og Maja sørger for kaffe og te.

Maja er på skolen mellem 12 og 16 for at debattere ”Det gode børneliv” og vise folk, der måtte lægge vejen forbi rundt på skolen. Jane har tilkendegivet, at hun også ville komme forbi J

Louise

8. Åben skole arrangement                 kl. 2100-2115  

Der vil for udvalgte klasser være undervisning om aftenen denne dag. Personalet arrangerer dette.

Maja

9. Egeskov Marked                             kl. 2115-2130

Det har været en gammel tradition at eleverne på skolen har fri klokken 12, når der er Egeskov Marked. Der ønskes en vurdering af om dette stadig er nødvendigt. Bestyrelsen mener at der bør være almindelig skolegang denne dag.

Maja

10. Dyr på skolen

Er et ønske fra elevrådet. Umiddelbart en stor opgave. Lærerne har debatteret det på personalemødet i dag. Hvad synes bestyrelsen? (mht. til pasning – også i ferier osv.)

Elevrådet vil gerne have at vi får dyr på skolen, som høns, kaniner mm. Dette er ikke noget bestyrelsen kan bakke op om, idet det vil kræve rigtig meget af forældrene i ferier mm.

Maja

11. EVT.

På parkeringspladsen er der et skilt med indkøring forbudt, på det lille stykke foran gul/hvid bygning. Der kommer et forslag om at lave det til personaleparkering i stedet, da det ikke er alle der overholder forbuddet.

Louise

Ordstyrer: Thomas                                                       Forplejning: Jane

Punkt til næste gang: Generel kostpolitik- Også i klubben

 

Jan

Troels

Maja

Jane/Maja

Trine

Louise

Anja

Gitte

Louise/Mette