Referat af bestyrelsesmøde den 10. august 2016, kl. 19.00 – 22.00

Tilstede: Louise, Jane, Christina, Thomas, Troels, Jan,

Thomas H.,Rasmus, Chanett og Maja

Afbud: Kim, Winnie

1.    Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser                kl. 19-1930

Nyt fra Solstrålen: Chanett;

·         Det er blevet besluttet fremover at holde ferielukket i uge 29 og 30.

·         Der er en længerevarende sygemelding fra personale.

2. Godkendelse af dagsorden                                              kl. 1930

·         Økonomiudvalg

·         Afd. Leder for klubben – Daniel

·         Projekt – Daniel

Louise

3. Drøftelse: Drøftelse og evaluering arbejdsdagen         Kl. 1930-1945  

·         Der blev lavet en masse arbejde og det var dejligt at se. Vi er rigtig glade for resultatet og sætter stor pris på det arbejde der blev lavet både på skolen og i Børnehuset Solstrålen.

·         Der var nogle misforståelser i de meddelelser der blev givet på arbejdsdagen.

·         Fremover vil der være en mere struktureret planlægning af arbejdsdagen.

·         Det er fremover 1. klasse der skal stå for bespisning til arbejdsdagen.

·         PR udvalget står for at lave en reklamevideo ang. hvori det indgår hvor stort et arbejde der laves af forældrene til arbejdsdagen.

Louise

Troels

4. Drøftelse: Evaluering af rengøringsdagen               Kl. 1945-2000 

·         Overordnet var det en stor succes i år.

·         Inddragelse af elever i hvid bygning til rengøringsdag, de har gjort et stort stykke arbejde. Kunne det tænkes ind på arbejdsdagen også. Ja det kan det. Det bliver det til næste år.

·         Strukturering af hvilke dage der skulle gøres rent var stadig dårlig. Det var dog bedre end det har været før i tiden, og vi synes at fremmødet var rigtig godt i år. Tak for indsatsen.

·         Kontaktpersonerne skal sætte en dato hvor de synes der skal gøres rent og så må dem der kan komme gøre det og resten må skrive sig på opgaver de må lave en anden dag.

·         Fremover vil rengøringsperioden blive i hele sommerferieperioden. Nøglen vil gå på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Louise

Troels

5.Drøftelse:   Feriedækning i klubben                            Kl. 2000-2015

·         Klubben var i år lukket i uge 29 og 30. Solstrålen holder lukket næste år i disse uger. Vi skal sørge for at have et samarbejde med Solstrålen, for ikke at holde lukket.

·         Skolen undersøger/analyserer børnetallet i ugerne 27-28-29-30 som grundlag for videre diskussion.

·         Den gældende aftale skal ridses op i Solstrålen og på Skolen men tages først op i ledelsesgruppen. 

·         I sommerferien betales der et symbolsk beløb i de dage/uger man har børnene tilmeldt klub. Dette på grundlag af at tilmeldte børn ikke kommer og ressourcer spildes og ferie ikke kan afholdes. Det undersøges om dette er tilladt. Kan dette evt. kun besluttes på generalforsamling?

Maja

6.    Pause                                                                           kl. 2015

7.    Drøftelse: Drøftelse af modtageklasse   Kl. 2030-2100  

·         Kommunen har indbudt Maja og formanden fra Friskoleforeningen, Peter Bendix, til at arbejde med en model for hvordan man arbejder med modtageklasser for flygtningebørn.

·         Der er pt. Forhandlinger i gang med kommunen ang. betaling af skolepenge for flygtningebørnene. 

·         Der kommer en nærmere orientering på næste bestyrelsesmøde

Maja

8.    Orientering: Meddelelser fra Skoleleder                      Kl. 21-2120

·         Vi er nu 111 elever på skolen.

·         Der er kommet en ny elevrådsstruktur. Månedligt møde og 2 repræsentanter skal med til den første halve time af bestyrelsesmøderne fremover. Dagsordenen vil blive tilrettet derefter.

·         Der skal snart findes en dato for årets julefrokost.

·         10. september er der Åben By i Gislev. Åben skole arrangerer et Børneloppemarked og der skal være en nøgle til stede så skolen kan ses ved behov.

·         Winnie har fået nye arbejdstider: Mandag og onsdag fra 8-14, tirsdag 8-16 og torsdag arbejder hun for Solstrålen og fredag fri. Det er samme timetal.

Maja

9.    Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant           Kl. 2120-2130

·         Der har været pædagogisk dag hvor der er blevet lavet forslag til skolens IT strategi. Hvordan kan man bruge IT i undervisningen mm. Det er noget der skal arbejdes med i IT udvalget også. Der er arbejdet med hvad man skal kunne af programmer, layout og digital dannelse som overordnet tema.

·         IT skal indlæres allerede i de små klasser og udbygges med årene.

·         Eleverne foreslås at have den samme slags IT udstyr så undervisningen bliver nemmere.

Gitte

10. Orientering: Meddelelser fra SFO leder

·         Personalemøde sidst i august måned

·         Der vil blive en mere struktureret hverdag og flere aktiviteter i klubben.

·         Mere information til forældrene.

11. Orientering: Meddelelser ang. projekter

·         Forskningsprojekt ang. elevinddragelse. Det er en 2-årig periode og det er Søren, Steffen og Daniel (Maja)

·         Et andet projekt som Daniel og Steffen er med i, er et sundhedsprojekt for 4-5 klasse, der handler om sundhed gennem fodbold. Det handler ikke kun om fodbold. 

Daniel

Daniel

12. Orientering + Beslutning: Økonomiudvalg

·         Vi har fået et tilbud på 30 sæt elevstole og borde er det ok at bruge 6000,- kroner på det? Ja, det må du gerne.

13. Emner til kommende møder                                  Kl. 2145-2200  

Udbygning af udeskole

Kost/Sundhed

Fodgængerfelt

Planlægning af besøg fra ERASMUS +

Skolepenge

Dato til julefrokost

14. EVT. – Forældremøder- Hvem deltager? Louise laver et udkast.

0.    klasse: Louise

1.    klasse: Louise

2.    klasse: Rasmus

3.    klasse: Thomas O.

4.    klasse: Thomas O.

5.    klasse: Jane

6.    klasse: Jane

7.    klasse: Troels

8.    klasse: Troels

9.    klasse: Jan

15. Evaluering af mødet: Tak for kage og boller til Jan og Tina.

Jane

Louise

Ordstyrer:     Troels                                 Forplejning: Jan

 

Referat af bestyrelsesmøde den 10. august 2016, kl. 19.00 – 22.00

Tilstede: Louise, Jane, Christina, Thomas, Troels, Jan,

Thomas H.,Rasmus, Chanett og Maja

Afbud: Kim, Winnie

1.    Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser                kl. 19-1930

Nyt fra Solstrålen: Chanett;

·         Det er blevet besluttet fremover at holde ferielukket i uge 29 og 30.

·         Der er en længerevarende sygemelding fra personale.

2. Godkendelse af dagsorden                                              kl. 1930

·         Økonomiudvalg

·         Afd. Leder for klubben – Daniel

·         Projekt – Daniel

Louise

3. Drøftelse: Drøftelse og evaluering arbejdsdagen         Kl. 1930-1945  

·         Der blev lavet en masse arbejde og det var dejligt at se. Vi er rigtig glade for resultatet og sætter stor pris på det arbejde der blev lavet både på skolen og i Børnehuset Solstrålen.

·         Der var nogle misforståelser i de meddelelser der blev givet på arbejdsdagen.

·         Fremover vil der være en mere struktureret planlægning af arbejdsdagen.

·         Det er fremover 1. klasse der skal stå for bespisning til arbejdsdagen.

·         PR udvalget står for at lave en reklamevideo ang. hvori det indgår hvor stort et arbejde der laves af forældrene til arbejdsdagen.

Louise

Troels

4. Drøftelse: Evaluering af rengøringsdagen               Kl. 1945-2000 

·         Overordnet var det en stor succes i år.

·         Inddragelse af elever i hvid bygning til rengøringsdag, de har gjort et stort stykke arbejde. Kunne det tænkes ind på arbejdsdagen også. Ja det kan det. Det bliver det til næste år.

·         Strukturering af hvilke dage der skulle gøres rent var stadig dårlig. Det var dog bedre end det har været før i tiden, og vi synes at fremmødet var rigtig godt i år. Tak for indsatsen.

·         Kontaktpersonerne skal sætte en dato hvor de synes der skal gøres rent og så må dem der kan komme gøre det og resten må skrive sig på opgaver de må lave en anden dag.

·         Fremover vil rengøringsperioden blive i hele sommerferieperioden. Nøglen vil gå på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Louise

Troels

5.Drøftelse:   Feriedækning i klubben                            Kl. 2000-2015

·         Klubben var i år lukket i uge 29 og 30. Solstrålen holder lukket næste år i disse uger. Vi skal sørge for at have et samarbejde med Solstrålen, for ikke at holde lukket.

·         Skolen undersøger/analyserer børnetallet i ugerne 27-28-29-30 som grundlag for videre diskussion.

·         Den gældende aftale skal ridses op i Solstrålen og på Skolen men tages først op i ledelsesgruppen. 

·         I sommerferien betales der et symbolsk beløb i de dage/uger man har børnene tilmeldt klub. Dette på grundlag af at tilmeldte børn ikke kommer og ressourcer spildes og ferie ikke kan afholdes. Det undersøges om dette er tilladt. Kan dette evt. kun besluttes på generalforsamling?

Maja

6.    Pause                                                                           kl. 2015

7.    Drøftelse: Drøftelse af modtageklasse   Kl. 2030-2100  

·         Kommunen har indbudt Maja og formanden fra Friskoleforeningen, Peter Bendix, til at arbejde med en model for hvordan man arbejder med modtageklasser for flygtningebørn.

·         Der er pt. Forhandlinger i gang med kommunen ang. betaling af skolepenge for flygtningebørnene. 

·         Der kommer en nærmere orientering på næste bestyrelsesmøde

Maja

8.    Orientering: Meddelelser fra Skoleleder                      Kl. 21-2120

·         Vi er nu 111 elever på skolen.

·         Der er kommet en ny elevrådsstruktur. Månedligt møde og 2 repræsentanter skal med til den første halve time af bestyrelsesmøderne fremover. Dagsordenen vil blive tilrettet derefter.

·         Der skal snart findes en dato for årets julefrokost.

·         10. september er der Åben By i Gislev. Åben skole arrangerer et Børneloppemarked og der skal være en nøgle til stede så skolen kan ses ved behov.

·         Winnie har fået nye arbejdstider: Mandag og onsdag fra 8-14, tirsdag 8-16 og torsdag arbejder hun for Solstrålen og fredag fri. Det er samme timetal.

Maja

9.    Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant           Kl. 2120-2130

·         Der har været pædagogisk dag hvor der er blevet lavet forslag til skolens IT strategi. Hvordan kan man bruge IT i undervisningen mm. Det er noget der skal arbejdes med i IT udvalget også. Der er arbejdet med hvad man skal kunne af programmer, layout og digital dannelse som overordnet tema.

·         IT skal indlæres allerede i de små klasser og udbygges med årene.

·         Eleverne foreslås at have den samme slags IT udstyr så undervisningen bliver nemmere.

Gitte

10. Orientering: Meddelelser fra SFO leder

·         Personalemøde sidst i august måned

·         Der vil blive en mere struktureret hverdag og flere aktiviteter i klubben.

·         Mere information til forældrene.

11. Orientering: Meddelelser ang. projekter

·         Forskningsprojekt ang. elevinddragelse. Det er en 2-årig periode og det er Søren, Steffen og Daniel (Maja)

·         Et andet projekt som Daniel og Steffen er med i, er et sundhedsprojekt for 4-5 klasse, der handler om sundhed gennem fodbold. Det handler ikke kun om fodbold. 

Daniel

Daniel

12. Orientering + Beslutning: Økonomiudvalg

·         Vi har fået et tilbud på 30 sæt elevstole og borde er det ok at bruge 6000,- kroner på det? Ja, det må du gerne.

13. Emner til kommende møder                                  Kl. 2145-2200  

Udbygning af udeskole

Kost/Sundhed

Fodgængerfelt

Planlægning af besøg fra ERASMUS +

Skolepenge

Dato til julefrokost

14. EVT. – Forældremøder- Hvem deltager? Louise laver et udkast.

0.    klasse: Louise

1.    klasse: Louise

2.    klasse: Rasmus

3.    klasse: Thomas O.

4.    klasse: Thomas O.

5.    klasse: Jane

6.    klasse: Jane

7.    klasse: Troels

8.    klasse: Troels

9.    klasse: Jan

15. Evaluering af mødet: Tak for kage og boller til Jan og Tina.

Jane

Louise

Ordstyrer:     Troels                                 Forplejning: Jan