Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2015, kl.   19.00 – 22.00  

1. Åbent   bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser     kl. 19-1930

Ingen

 

2. Godkendelse   af dagsorden

Godkendt                                                       kl.   1930

Louise

3. Godkendelse   af referat                  kl. 1930

Godkendt  

Louise

4.   Meddelelser fra Skoleleder            kl.   1930-1940  

 • Der er kommet tre nye elever. En fra 9.   klasse, en fra 4 og 7 klasse. De er faldet godt til.
 • Clara fra 1. klasse er stoppet.
 • Der kan købes en stand for 100 kroner   til julebasar.
 • Der er åben skole den 5. 11, hvor Winnie   og Maja er på skolen mellem 15-19. Der vil være kage og rundvisning fra nogle   elever.
 • Der er blevet holdt et møde i det   politiske udvalg, i ERFA gruppen. De har snakket om at afholde et politisk   møde
 • Der er problemer med at elever der skal   med bus hjem, skal vente ½ time, og skal de så betale for klub?
 1. Det   skal være det samme for dem der også har problemer om morgenen.
 2. Vi   kan ikke imødekomme særaftaler mht. klub.
 3. Næste   skoleår vil vi forsøge at få busplanen tænkt ind i skoleskemaet.
 4. Maja   snakker med de pågældende forældre
 • Tilsynsførende Tage kommer i 2 dage og   følger undervisningen i engelsk og dansk
 • Der har været uanmeldt besøg fra   revisionen, hvor de har tjekket kassebeholdningen, og alt er i orden.
 • Den 9.11 starter julegave værksted som   børnene kan deltage i mandage fra 14-16. Det koster 40,- at deltage   ubegrænset.
Maja
 1. 5.Meddelelser fra lærerrepræsentant kl. 1940-1945
 • Der er film uge i 6-9 klasse, og det   kører godt. Resultaterne af filmene bliver vist den 12.11 for forældre mm.   fra kl 19. Jane vil snakke med Gislev i vækst som kan komme at tage billeder.  
 • Der er blevet sat en masse planter nede   ved bål huset. Der er bær buske fra Matasfonden. Indskolingen hjalp med at   plante, og det var en god formiddag. Mette vil skrive en artikel til avisen   om dette.
 • Der er blevet valgt et nissespil som 2-3   klasse skal spille i år.
 • Juleferie fra den 18. december. Mht.   klubben kan man melde sine børn til på Intra.  

a. Nyt   fra Solstrålen                             kl. 1945-1950

Intet nyt

Gitte

Louise

    
 1. Opfølgning        på udvalgene:       kl. 1950-2030
 • IT og Hjemmeside
 1. Der er kommet et forbedret netværk på skolen. Dog er der   lidt problemer i gul bygning.
 2. Fra 1. januar kommer der en ny internet udbyder i   antenneforeningen.
 3. Der skal nye billeder og telefonnumre på bestyrelsen på   hjemmesiden. Jan tager billeder den 4-11.
 4. Der skal nogle flere med i IT udvalget der kan opdatere   hjemmesiden.
 5. Skoleintra har været på prøve nu i 3 måneder, og da det   fungerer godt, er det blevet indkøbt til næste år.
 • Vedligehold
 1. Der er blevet lavet en kloak i hjørnet
 2. Stolene på skolen er rigtig dårlige, der skal tænkes   nogle tanker om hvordan vi kan skaffe nogle nye til eleverne. Kan man   undersøge om der ikke er nogle skoler der skal lukke der måske har nogle som   man kan bruge.
 • PR
 1. Der er møde den 18. november.
 2. Indskrivning til børnehaveklassen 2016 er onsdag den   2.12.2015 fra kl. 16-18.
 3. Gå sammen med Solstrålen og find noget fælles PR.
 4. Åben by: Jane har talt med ejendomsmæglerne der stod her,   og de vil sætte et link til skolen på deres hjemmeside når de har huse til   salg i Gislev. Endnu en gang opdatering af hjemmesiden…. Home og EDC. Mette   og Maja arbejder på det.
 5. Når der er ny tilflyttere til byen og nye elever til   skolen, skal Jane kontaktes så hun kan tage kontakt dem.
 1. Der skal i 2016 spares 1340,- pr. elev pga. lockouten der   var i 2013. Folkeskolen har fået disse penge tilbage, mens friskolerne stadig   halter tilbage. 3.6 % skal ind til videre spares i 2016. Vi håber stadig at   der falder lidt af i finanslovsforhandlingerne der foregår lige nu. Vi opfordrer   forældrene til at lave noget larm over hvad det vil sige at gå på friskole og   hvad det er for nogle værdier der er på sådan en skole. Maja har skrevet et læserbrev som er sendt   til de store aviser.
 2. Vi har budgetmæssige overvejelser i forhold til budget   2016.
 3. Regnskabet balancerer som det skal i 2015.
 4. Der skal laves en ny procedure for dem som ikke betaler   skolepenge til tiden.
 • Åben skole
Ny   tovholder er Winnie. Ditte Petersen, Anette Søberg og Trine Nielsen er med i   udvalget.
 • International:
 1. Der er møde den 12-11. Louise har været på konference i   København ang. Hvordan man internationaliserer skoler. Det kom der nogle gode   kontakter ud af, og vi skal nok til Århus på inspirationstur.
 2. Erasmus +   projektet er godt i gang, og der kommer gæster her til foråret.
 3. Skal vi lave nogle trøjer, til dem der er med i Nordplus-   projektet? Jan undersøger det. Cirka 300,-. Forældrebetalt
 4. Skal der være forældrebetaling på udenlands lejrskoler?   Det anbefaler Int. Udvalg. Ja, det skal der.
 5. De store børn kan lave en dagsværksdag hvor de kan tjene   penge til deres lejrskoler.
 • Fest:
 • Julebazar
 1. Møde i mandags. Marianne og Marianne har styr på tingene.  
 • Fondssøgning
 1. Der er søgt fonde fra Friluftsrådet og Nordeafonden. Det   er til udeskolen der er søgt.
 • Ad hoc udvalget Vedtægter
 1. Den ekstra ordinære generalforsamling er aflyst, da vi   har besluttet at udskyde sammenlægningen med Solstrålen 1 år.
 2. Der bliver lavet et samarbejdsdokument som bliver   fremlagt på næste generalforsamling. For at vise de gode tiltag der allerede   er lavet.

Jan

Troels

Maja

Jane/Maja

Trine

Louise

Anja

Winnie/Gitte

Louise/Mette

Pause   kl.   2030  

7. Kostpolitik                          kl. 2045-2100

Udskydes til næste gang

Louise

8. Åben   skole arrangement                   kl. 2100-2115

Se punkt 4.

Maja

9. Evaluering   på uge 41                           kl. 2115-2130

Udskydes til næste gang

Maja

10. Julefrokost spørgsmål

Skal folk der er med i udvalgene inviteres   med til julefrokost? Nej, det er en julefrokost for bestyrelsen og   personalet.

11. Ekstraordinær   generalforsamling:

Ekstra ordinær generalforsamling er aflyst da   vi udskyder sammenlægningen med Solstrålen.

Louise

Louise

12. Evt.   /  

Ordstyrer: Dorte                                                           Forplejning: Krestine