Dagsorden   til bestyrelsesmøde den 5. Januar 2016,   kl. 19.00 – 22.00  

1.   Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser           kl.   19-1930

/

 

2.   Godkendelse af dagsorden                                            kl. 1930

Godkendt

Louise

3. Godkendelse af referat                                                  kl.   1930  

Godkendt

Louise

4. Meddelelser fra Skoleleder                                             kl.   1930-1940

 • Maja fremviste det nye skilt til   personaleparkering. Det er bestilt i dag.
 • På mandag kommer vores tilsynsførende   på besøg igen og skal følge engelsk i overbygningen og udeskole.
 • Personalets julekalender var en   succes. Børnene var meget glade for det.
 • Vi får besøg af en kommende 7. klasses   elev fredag den 15. januar. Hun skal først starte efter sommerferien.
 • Skemaet har været lavet om i år i   forhold til de øvrige år i forhold til øvning til Lucia og terminsprøver. Det   har givet en del forældrehenvendelser der udtrykte bekymring om antallet af   timer i for eksempel engelsk passede. Maja har svaret alle henvendelserne og   der skulle være styr på det. Timerne er regnet ud på årsbasis og passer som   de skal.
Maja

5.   Meddelelser fra lærerrepræsentant                                kl.1940-1945

 • Det virker som om at der er en god   stemning på skolen.

a.   Nyt   fra Solstrålen                                                               kl.   1945-1950

/

Gitte

Louise

    
 1. Opfølgning på        udvalgene:                                                kl. 1950-2030
 • IT og Hjemmeside: Hjemmesiden er ikke   opdateret. Det skal gøres. Opgaven er uddelegeret til forskellige personer.   Vi tager punktet den 26. januar på det ekstraordinære møde.
  • Vedligehold: Der var et møde   midt i december, og har en del opgaver men afventer lige økonomien i   udvalget. De kigger på hvad et nyt køkken vil koste til gul bygning.
  • Jesper går i gang med at rydde træ rundt om på matriklen,   der kan bruges til brænde ved bålhuset.
  • Kim har forhandlet en ny pris på el da den gamle udløb.  
  • PR/ Ad hoc udvalg   Velkomst: /
  • : /
  • Åben skole: Der er møde den   6.1.2016
  • International: /
  • Fest: Julefrokosten gik   godt og var en succes. Opgaverne skal uddelegeres lidt mere, så det ikke kun   er Mette og Anja der har travlt. Udvalget fik ros for arrangementet og den   gode opbakning. Husk at uddelegere opgaver næste år.
  • Det er op til udvalgene hvis de gerne vil holde en fest
  • Fondssøgning: Pia og Mette har   søgt Friluftsrådet om penge til udeskolematerialer og har fået 8200,-. De har   også søgt Nordea fonden også til udeskolen. Dem har de ikke hørt fra endnu. Vi   skal snart have møde i udvalget.
  • Amok Disko: Der er Amok Disko   for børnene den 1. April og for de voksne den 2. April.

Jan

Troels

Maja/Jane

Jane/Maja

Trine

Louise

Anja

Louise/Mette

Louise

Pause                                                                          kl. 2030  

7.   Lejrskoleprincipper                                                       kl. 2045-2100

Med nogle få ændringer bliver principperne for   lejrskole godkendt. Maja sætter det på SkoleIntra under ”vigtige dokumenter”   og melder tilbage til de forældre der har henvendt sig om emnet.

Maja

8.   Princip for tilbagevenden af elever                                 kl. 2100-2115

Vi tager diskussionen på bestyrelsesmøderne når de   opstår.

Maja

9.   Kostpolitik                                                                        kl. 2115-2130

Budgettet for mad i klubben er blevet sat op, sådan at   det bliver sundere mad, med bl.a. fuldkorn og mere grønt. ”Min madpak” er der   også sat krav til i forhold til sundhed. Så der er fokus på kost i klubben   men en egentlig sukkerpolitik er der ikke.   I forhold til hjemkundskab er der også fokus på det grove, men der   bliver også lavet dessert nogle gange.

Louise

10. Evaluering   af uge 41                                                       kl. 2130-2145

Vi skal blive bedre til at planlægge,   uddelegere ansvarsområder

Flere overskuelige skemaer til   undervisning, aktiviteter mm.

Positive tilbagemeldinger

Bedre forventningsafstemning med   gæsteklasser og vores egne klasser.

Aktivere gæsterne noget mere, så eleverne   var mere med i processen

Starte med planlægningen mindst 2 måneder   før og have lavet en procesplan.

Maja

11.   Visionsmødet                                                                   kl. 2145-22

Samler op på skolens fokusområder

Godt, konstruktivt og fremadskuende

Det skal foregå i hallen ved mindre borde

Det bliver afholdt onsdag den 2. marts fra 19-21 i   salen.

Bestyrelsesmødet bliver afholdt den 8. marts i stedet.

Louise/   Maja