Referat   af bestyrelsesmøde den 4. april 2016, kl. 19.00 – 22.00

Til   stede: Mette, Winnie, Gitte, Jan, Anja, Troels, Dorthe,   Thomas, Rasmus, Jane, Maja og Louise

Fraværende:   Krestine

 
1. Revisor gennemgang af budgettet for 2015                   kl. 1900 Revisor

2. Godkendelse   af referater:

Bestyrelsen skal redegøre for likviditeten når vi   indberetter til undervisningsministeriet i 2016.                            

Louise
3. Ansættelse af ny børnehave klasselærer
  • Stillingen til børnehaveklasseleder er blevet slået op   fredag den 1-4 og der har været 2 ansøgere ude for at kigge og der kommer 3   ansøgere på torsdag 7-4.
  • Ansøgningsfristen er den 1. maj og samtaler forventes   afholdt den 17. maj kl. 17. Ansættelsesudvalget skal mødes den 10. maj for at   udvælge dem vi vil have til samtale. Ansættelsesudvalget bliver nedsat af den   nye bestyrelse.
  • Der drøftes hvilke eventuelle kompetencer en ny   børnehaveklasselærer skal have. For eks. Stabilitet, lederkompetence, SFO   erfaring, udeskole, internationalt perspektiv, læreruddannet, timer i   børnehaven mm. Det nye ansættelses udvalg skal drøfte hvilke kompetencer vi   vil ligge vægt på.
  • Vi skal passe på at personen ikke får for mange forskelligartede   arbejdsopgaver. Det kunne være rart at få udarbejdet en profil på den nye   medarbejder.
Jane

4.   Meddelelser   fra skoleleder:

  • Pædagogisk dag blev afholdt den   2-4-2016, det var en god dag. Nogle var ude at bade i Svendborgsund og det   blev holdt sammen med personalet i Solstrålen.
  • Næste skoleår er ved at blive planlagt   og Maja er glad for der kommer 2 nye elever til juni måned.
  • Det ser ud til at de nuværende 8.   klasser bliver på skolen i 9. klasse og der kommer 1 dreng til kommende   Børnehaveklasse og 1 pige til kommende 5. klasse.
  • Maja har arbejdet videre med Trunderup   Friskole i Naturfag. Det bliver til at de 8. klasser der går på Trunderup   kommer hertil en dag om ugen. Og vores elever skal derud i en uge hvor der er   brobygning.
  • Claus er stadig er her i flexjob   afprøvning som elektriker til slut maj. Derefter besluttes det om han er   berettiget til et fleksjob.
  • 4-9. klasse er inviteret på DTU af   nogle ingeniør studerende der gerne vil låne skolen.
Maja
   
   
   
   
   
   
   
   

Ordstyrer:     Anja                                   Forplejning: Rasmus