Referat af visionsmødet på Gislev Friskole den 28. april 2016

Til stede: Bestyrelsen, personalet og forældre

Velkomst ved Maja

1. Rikke elever fortæller om skolens internationale arbejde

2. Louise og Maja fortæller om aktiviteter i året

3. Gruppearbejde om skolens visioner

4. Opsamling ved Jane og Maja

1. Skolens internationale profil: - lære om andre lande og kulturer - knytte venskaber på tværs af landegrænser - udvikle udsyn - forstå hvorfor sprog er vigtige - blive gode til engelsk - rejse ud i verden - vise vores land, by, kultur og skikke til internationale venner Skolens forskellige projekter: Nordplus "small schools big opportunities" mellem Island, Færøerne, Letland og Danmark. Handler bl.a. om vores ligheder og forskelle (sprog, sagn, vikinger, folkedans etc.) Erasmus+ "coulered by the sun united by the sea" mellem Rumænien, Litauen, Madeira, Guadeloupe og Danmark. udvikling af lærere elevrejser alle elever på skolen inddrages på forskellig vis (konkurrencer, quizzer, videokonferencer etc.) Konkurrencer og andre aktiviteter alle skolens elever skulle tegne en tegning, og den med flest stemmer gik videre i den samlede konkurrence. Vindertegningen er fra Madeira. 4. – 7 kl. lavede en julehilsen på video og eleverne har sendt julekort til hinanden. Vi har haft besøg fra Færøerne og vores elever serverede julemad for gæsterne. Nu er vi spændte på hvad vi får serveret på Færøerne. Sangkonkurrence i efteråret med temaet tolerance og antiracisme. Derudover har Søren og Maja skrevet en sang til projektet.

2. Ledelsesberetninger om det forgangne års arbejde med visioner for skolen v/Louise og Maja skolens værdier er "tryghed, trivsel og fællesskab" skolens visioner: - at være et naturlig valg for byens børn

- at lave en spændende skole i udvikling - at være en skole, hvor tryghed og trivsel i fællesskabet er i højsædet En del af PR arbejdet er at vi byder nye borgere velkommen med en folder om Gislev Friskole. Fokusområder: - naturen og naturfag (udeskole 0. – 2. kl. og fremadrettet indtil 3. kl.) - international dimension (ikke på bekostning af øvrige fag) - musik og teater (bl.a. teateruge og nissespil) - it (skoleintra og office365 er blevet implementeret) - sundhed og bevægelse (madordning, sund mad i klubben, puls og morgenenergi, løbetræning i hvid bygning) Forældreopbakning ved arrangementer og i hverdagen "bedste – eftermiddag" kom en onsdag og hjalp med at sy og reparere udstyr til teaterugen.

Internationalt samarbejde – masser af oplevelser og sammenhold. Kulturelle rygsæk er et tiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune med bl.a. museumsbesøg og teaterbesøg. Fra næste skoleår deltager 7. -9. kl. også. Uddrag fra øvrige arrangementer: - luciaoptog - samarbejde med musikskolen, herunder spis og spil dansk dag - julefrokost for børnene - film galla aften Nye tiltag i 2015:

- Udeskole for flere

- løbetræning for de store

- valgfag

- tættere samarbejde med børnehaven

- længere morgensamlinger

- fordybelsesbånd for hele skolen

3. Vi arbejder ved gruppeborde med visioner for fremtiden

4. Opsamling af ønsker til fokuspunkter: Mere it og flere computere – allerede fra 0. kl. Madordning – gerne en madmor, som kunne lave spændende og varieret mad til børnene. Er forældrene villig til at betale for en permanent ordning? Forældrefest: en fast dato hvert år. En fest, som forældrene ser frem til!! Evt. forældre i 1. kl. der står for at arrangere festen. Idrætsdag: sammen med naboskolerne (er der vist allerede gang i med de andre friskoler i området). Nye møbler – evt. indsamling via sponsorløb Tarzanbane

Kostpolitik: et udvalg, der arbejder videre med skolens kostpolitik. Det er forældrenes ansvar at børnene får sund mad med. En årlig fælles lejrtur for alle børn. Arlas madskole på Helnæs. Smag på Sydfyn Pas på at international linie ikke fylder for meget. Der bør stadig være plads til øvrige ture. Ipads/tablets fællespulje børnehave og skole

De store børn deltager i fastelavn og teater

It-strategi. Hvad har vi behov for??

Samarbejde med de andre friskoler i udskolingen

Det er vi allerede gode til og vi ønsker at det fortsætter:

Der bliver taget hånd om det, man kommer med – der bliver lyttet

Valgfag på tværs af klasserne Vi skal fortælle den gode historie i byen Fordybelse i fagbøger Lære at præsentere for andre – helt fra de små klasser (bl.a. ved morgensamling) Fortsætte løbetiltag Valgfag med fokus på sund kost

Lejrtur for alle – gerne lille tur i nærområdet Udbygning af udeskole til at omfatte de store elever Fastholde storevenner

Bevægelse i undervisningen