Referat af bestyrelsesmøde den 26. september 2016 Kl 19 – 22
 1. 1.Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser       Kl. 19-1930
Nyt fra Solstrålen. Ikke noget nyt.
2. Godkendelse af dagsorden + Referat fra den 8.9.2016   Kl. 1930 Louise

3. Drøftelse: Søskende rabat                                             Kl. 1930-1945

 • Tekst på hjemmesiden.

Der skal tages stilling til søskende rabat.

Der skal skives følgende på hjemmesiden: søskenderabatten kan gives, hvis barnet er i eftermiddagsklub/heldagsklub.

Maja

4. Drøftelse: Udbygning af udeskole.                                Kl. 1945-2015

 • Hvad vil vi stå for ift. Udeskole.
 • Hvor vil vi hen?
 • Forslag: Udeskole til om med 3. klasse/gulbygning. En udeskoledag om måneden for mellemtrinet og måske udskolingen.

Der laves et oplæg omkring udeskole på Gislev Friskole. Maja giver opgaven videre til Pia.

Kunne komme på til visionsmøde ved generalforsamling.

Louise/Maja
Pause                                                                             Kl. 2015-

    5. Drøftelse: Kost/Sundhed                                           Kl. 2020-2100

 • Vil vi have en egentlig politik om dette emne?
 • Hvor vil vi hen?
 • Beslutning: Sund mad med omtanke og med plads til klassens time kage.

Punkter til en madpolitik som skal samles op og laves. Dette gør Winnie og Christina.

Klubben – Daniel.

Madkundskab – Mette.

Udeskole – Pia.

Drikkedunk.

Maja/ Louise

6. Orientering: Meddelelser fra Skoleleder                 Kl. 2100-2105

 • Tine ny vikar.
 • Maja informerer om møde ang. Modtageklasse.
 • Møde ang. planlægning af fælles personaledag fra skolerne, Ref. Vindinge, og Gislev Friskole.

7.     Orientering: Meddelelser fra SFO                         Kl.2105-2110

 • Aktiviteter i Klubben er startet.
 • Nye regler når der spises eftermiddagsmad.

Maja

Daniel

8. Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant     Kl. 2110-2115
 • Filmuge i hvidbygning.
 • I sidste uge havde vi en fin uge om spoken words for 7-8-9 kl.
 • God tema uge for resten af skolen om Høst/Letland.
Gitte

9. Orientering:    Udvalg                                                   Kl. 2115-2125

 • IT-udvalget:

-       Bedre trådløst netværk, det arbejdes der på.

-       Opfølgning på budgettet.

-       Beslutning: Ikke søskenderabat i juli måned er besluttet ved håndsoprækning.

Jane
10. Forældre henvendelse vedr. personale. Lukket punkt. Kl. 2125-2150 Louise/Jane
 1. 11.Emner til kommende møder                               Kl. 2150-2155
 • Fodgængerfelt, Planlægning af besøg af ERASMUS+
 • Modtage-klasser, Lejrskole principper.
 • Elevrådets punkter: Tarzanbane, Klassenstime genindføres, 8-9 klasse vil gerne have lov til at medbringe slik når de skal skrive projektopgave, Inkasso, Skolepenge
 • Indskrivningsgebyr? Punkt til bestyrelsesmøde.
 1. 12.

Louise

Ordstyrer:     Thomas O.                        Forplejning: Christina