Dagsorden til bestyrelsesmøde den 12. januar   2017

Afbud: Jan, Rasmus, Winnie og Kim

             Mette, Daniel og elevrådet

19 – 22
 1. 1.Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser                
 • Nyt fra Solstrålen

Chanett er stoppet i bestyrelsen i Solstrålen.

19-1915

Kim/Chanett

 1. 2.Godkendelse af dagsorden + Referat fra den 14.12.2016    
 • PR udvalget vil gerne på dagsordenen
 • Referat godkendt

1915

Louise

 1. 3.Drøftelse: Planlægning af besøg i ERASMUS + projekt
 • De udenlandske elever overnatter i Svendborg, denne gang
 • De kommer den første uge i april
 • De skal på besøg hos Borgmester Christian Thygesen.
 • Søge sponsorater hos Skolemælk (Louise), Rynkeby (Louise), müslibar Karen Wolff (Thomas H), rosiner Sunmaid ( Chanett)
 • Chanett står for at lave en liste over forældre der kan hjælpe med at lave sandwich mm. 2 forældre til hver dag.
 • Der skal spørges om der er nogle forældre der vil lave kager til torsdag aften. (Louise) Mindst 10 store bradepandekager
 • PR via avis, radio og tv. (Maja, Thomas O.)
 • Få lavet nogle keyhangers, med navneskilt mm. Thomas H. står for dette. 2 til hvert land. Rikke mailer navne til Thomas på .
 • De lilla busser har givet et tilbud på ca.13000,- kroner
 • Palles Turistfart har kontaktet Jane, og sagt at han godt vil være behjælpelig med et tilbud. Det er 2000,- dyrere end de andre. Vi skal tænke på ham fremadrettet.

1915-2000

Maja

 1. 4.Drøftelse: Elevrådets punkter:
 • Klassens-time genindføres
 • 8-9 klasse vil gerne have lov til at medbringe slik når de skal skrive projektopgave
 • Tarzanbane

2000-2030

Louise/Elevrådsrepr.

Udskydes til næste

gang

Pause                                                                            
 1. 5.Drøftelse: Forældrefest
 • Hvad klasse skal stå for den i fremtiden

Kommende 3. klasse i skoleåret 2017-18. Hvis man har en sammenlæst klasse, kommer man til at stå for festen 2 år i træk.

 • Forår/Efterår? Sidste lørdag i august. I år er det den 26.8.17
 • Winnie sender en reminder ud i april måned.
 • Skal klassen selv bestemme konceptet?

Vi skal blæse festerne noget mere op, så vi kan få en god tema fest.

 • Vi afsætter et beløb til udsmykning.

2030-2100

Louise

 1. 6.Orientering: Meddelelse fra Louise
Christina er flyttet til Stenstrup og er ikke i bestyrelsen mere. Winnie indtræder i bestyrelsen i stedet for.
Louise
 1. 7.Orientering: Meddelelser fra Skoleleder    
 • Maja har søgt kompetence fonden for at støtte Steffen og Daniel i en efter/videreuddannelse indenfor AKT. Hun har fået 30,000,- til dette.
 • Vi har ansat Christoffer Forsberg som løsvikar på skolen.
 • Maja har samtale med nogle evt. nye forældre i morgen. Det drejer sig om 2 børn og 1 til Solstrålen
 • Der er lavet en plan over opstart til miniklub. Der er holdt møder med Solstrålen om hvordan det skal foregå. Mini klub starter 1.4.2017.
 • Brian er kommet godt i gang og er allerede i gang med at finde ud af hvordan vi kan optimere vores IT situation.
 • Der er informeret på intra at der er personaleparkering tættest på skolen. Kig efter skiltet…. Lad være med at køre ind hvor i ikke må holde
 • Mandag til onsdag i uge 3 skal Steffen, Daniel på kursus hos DGI, FIFA for health.
                    

2100-2110

Maja

 1. 8.Orientering: Meddelelser fra SFO        
 • /

2110-2120

Daniel

 1. 9.Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant    
 • Temauge i uge 6 om § 7 fag i gul bygning og 5-7 klasse skal øve sig i at synge og danse. FIFA projekt (5-6) Science (7) Brobygning (8) praktik (9)

2120-2130

Mette

 1. 10.Orientering: Udvalg                                                    

Vi forventer at gå ud med et overskud i 2016.

Budget 2017 er der ikke så meget nyt om.

 • Vedligehold

Arbejdsdag er den 20. maj, og er sammen med Solstrålen

Kim har fået sponsoreret 3 års gratis energistyringsprogram

Der kommer nogle alarmer fra energistyringsprogrammet, og der bliver brugt en del penge på tændt lys i lukketiden mm.

Kan der laves en vagtplan for hvem der gør noget ved alarmerne.

Der har været et utæt vandrør i gul bygning og den er ved at blive ordnet.

Der bliver arbejdet på det varme vand til omklædningsrummene og det kommer forhåbentlig indenfor de næste par uger

Der kommer nyt gulv i 7-8 klasse og hjørnestuen i hvid bygning, der kommer en pris på gangen foran omklædningsrummene og foran klubben også.

Der er en del borde og stole der står til opmagasinering, som Jesper tager ud og kigger på.

Der bliver sat noget byggehegn op nede i skoven ved hjørnet til vejen.

Hjertestarteren er lukket af nogle containere, det må den ikke være.

Der er set katte nede i skraldecontaineren i weekenden. Husk at lukke dem, gerne uden katte i ;-)

PR:

Der vil blive undersøgt hvad det vil koste at få Mobilepay på skolens konto.

Kl. 2130-2145

Jane

Troels

 1. 11.Orientering: Trafiksikkerhed omkring skolen
 • Rasmus har kontaktet Faaborg-Midtfyn kommune ang. trafik sikkerheden på Faaborgvej. Kommunen har sendt den videre til Vejdirektoratet, og kommunen vil gerne deltage i et møde med dem.

2145-2150

Louise

 1. 12.Emner til kommende møder
 • Visionsmøde og generalforsamling                                    

2150-2155

Louise

 1. 13.

Der kommer invitation ud til Spil og spis aften snart. Det er den 22. feb. Kl. 17-2030.

Evaluering af mødet : Tak for champagne og kage og god stemning

2155-2200

Louise

Forplejning: Troels                                                    Ordstyrer: Jane