Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2017

Deltagere: Winnie, Jan, Troels, Thomas O., Rasmus, Chanett, Louise, Thomas H. og Jane

Afbud: Kim,

19 – 22
 1. 1.Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser                
 • Nyt fra Solstrålen
Solstrålen har fået en pris på 15000 fra Svendborg Andelskasse, for et godt stykke arbejde for lokalsamfundet.

19-1915

 1. 2.Godkendelse af dagsorden + Referat fra den 12.1.2017+6.2.2017        

1915

Louise

 1. 3.Drøftelse: Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter

Vedtægterne gennemgås og rettes til og tages op på den ekstraordinære generalforsamling

 • Forslag til Organisationsdiagram:

Efter nogle rettelser er det godkendt.

 • Procedure for sammenlægning

Godkendt

Der skal laves en bygningsgodkendelse til kommunen Maja (Troels)

Antal af børn i Børnehuset - Gitte

Forsikringer? Medarbejdere, bygninger, indbo brand? Winnie R.

Bestyrelsen skal kende Dagtilbudsloven- første bestyrelsesmøde efter sammenlægningen - Maja

Fastsættelse og offentliggørelse af optagelse og udmeldelser i institutionen. Thomas H.

Kommunen har ikke anvisningsret til institutionen

Fastsætte og offentliggøre de retningslinjer vi har. -Thomas H. kigger på dette.

Præcisere det i budgettet hvordan posterne er fordelt indenfor institutionen. - Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Hyre en advokat til at have styr på om alt hvad der foregår, i sammenlægningsprocessen, er juridisk holdbart. – Louise

Overenskomstaftale med BUPL- Friskoleforeningen har en aftale med dem. Det skal der kigges på. Vi skal være sikker på at vi ikke har en overenskomstaftale med FOA. – Gitte

Foreningens oplæg til bilag til Generalforsamlingen – Maja

Kontraktoverdragelse mm. Skal ske senest 1.7.2017

Kage: Jane

1915-1945

Maja

Louise

 1. 4.Drøftelse: Visionsmøde/Generalforsamling
 • Status

Dirirgent posten er blevet anbefalet til at være Ole Iglemose Larsen.

Louise læser vedtægtsændringerne op og alle er med til at uddybe

 • Opgavefordeling:

Kage: Børnehuset Solstrålen

17-18 Visionsmøde

18-1830- Mad

1830-1930- Generalforsamling punkt 1-5

1930-20 – Kaffepause

20-21 – Punkt 6-9

Stemmesedler: Rasmus

Kuglepenne: Thomas H

Bordopsætning mm: Troels

Chanett: Bordpynt, duge

 • Fremtiden i bestyrelsen: Hvem stiller op og hvem gør ikke.?

1945-2015

Louise

Maja

                                            Pause                                     2015-2030                                     
 1. 5.Drøftelse: Kostpolitik

Udskydes

2030-2100

Louise

 1. 6.Orientering: Meddelelser fra Skoleleder

Alice er pt. Sygemeldt, og Tine er inde som vikar så længe det varer

Gør reklame for den 6-4-2017 hvor der er fest i hallen med vores internationale gæster.

Der har i går været et møde i IT, da hjemmesiden var blevet hacket mm.

                      

2100-2110

Maja

 1. 7.Orientering: Meddelelser fra SFO    

Der er en del tiltag i klubben, som bliver meldt ud snarest til forældrene

                             

2110-2120

Daniel

 1. 8.Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant    

Der er teateruge fra torsdag i uge 11 og projektuge fra torsdag til efterfølgende fredag.

Der kommer besøg i uge 14, og der er fest i hallen den 6-4 kl. 18. Husk at bakke op og få andre til t deltage      

Mette og Rikke er på Tenerife på kursus i ERASMUS + ansøgninger

2120-2130

Mette

 1. 9.Orientering: Udvalg                                                    
 • Internationalt udvalg: Thomas H. arbejder på navneskilte, Louise har søgt Skolemælk og Rynkeby, men har ikke fået noget svar endnu. Chanett står for frokost i hver dag, sammen med Janni (Mikkis mor). Kigger på sponsorater fra Castus og Sunmaid.

Sebastians mor hjælper med at lave nogle skemaer for de enkelte klasser.

 • IT: /
 • Vedligehold: Der bliver lagt nyt gulv i hjørnestuen i hvid bygning i påskeferien
 • Festudvalg: Ikke noget nyt. Der skal være en fusionsfest når vi bliver sammenlagt med Børnehuset. Maja foreslår den 24.5.2017

Kl. 2130-2145

Louise

Jan

Troels

Maja/Mette

 1. 10.Emner til kommende møder
 • Indmeldelse af elever i 9. klasse efter den 5. september
 • Facebook

2150-2155

Louise

 1. 11.

2155-2200

Louise

 1. 12.Evaluering af mødet
Alle

Forplejning:                      Winnie. Tak for kage og boller til Winnie                                                                                Ordstyrer: Louise