Referat af extraordinær generalforsamling på Gislev Friskole d. 14/3-2017

Velkomst ved formand Louise Hjortsø

 1. Valg af dirigent

Ole Larsen er indstillet af bestyrelsen, og valgt

 1. Valg af stemmetællere

Ann-Kirstine Jørgensen og Kirsten Pedersen valgt

 1. 1.godkendelse af vedtægter

Vedtægter, med ændringsforslag, er udleveret inden dagen (med indkaldelse)

2 af de fremmødte har ikke stemmeret.

1 er støttekredsmedlem – resten er forældrekredsmedlemmer

Forældrekreds er indkaldt rettidigt. Ingen indsigelser

Støttekredsen er ikke varslet rettidigt. Det blev besluttet at gennemføre generalforsamlingen alligevel. Skulle et støttekredsmedlem efterfølgende, inden mandag d. 20. marts 2017 kl. 12:00 gøre indsigelse til skolens kontor eller bestyrelsesformanden, vil dette afstedkomme afholdelse af en ny extraordinær generalforsamling. Såfremt der ikke indgives nogen indsigelser, betragtes den afholdte generalforsamlings beslutning gældende.

Indkomne forslag:

-        Paragraf 14

 • stk. 1: Det foreslås at ”Skolen” skiftes ud med ”institutionen” Dette blev godkendt.
 • Stk.4: Lånoptagelse: Indsættelse af ”børnehave og vuggestue” Dette blev godkendt.

Ændring betyder at lånoptagelse skal over en generalfors – ikke bestyrelsen alene kan optage lån

Ordlyden blev ændret til ”Generalforsamlingen godkender på indstilling fra bestyrelsen beslutninger om ..”  Dette blev godkendt.

 • Børnehave og vuggestue indsættes – godkendt
 • Stk 5: ændres til ”institutionens” – godkendt

-        Paragraf 17

 • Stk.1: ”Skolens” ændres til ”insitutionens” – godkendt
 • Afskedigelse af skoleleder: Generalforsamling kan afskedige skoleleder, ikke bestyrelsen alene. Dette blev godkendt.
 • Stk 2: Institutionens leder – godkendt pæd.ledelse af inst. – inst.bestyrelse – godkendt
 • Stk 2: Ændring godkendt
 • Stk. 3: – inst.leder – godkendt

Udsendte ændringsforslag:

-        Paragraf 1:

 • Adresse ændres til Faaborgvej 24, 24A og 24B og ”og Børnehuset Solstrålen” indsættes
 • ”Skolen er oprettet i 1872” slettes.
 • ”Skolens adresse” erstattes med ”Institutionens adresse”. Alle dele blev godkendt.

 

-        Paragraf 2:

 • Stk.1: Den foreslåede ændring blev godkendt.
 • Stk.2: Den foreslåede ændring blev godkendt.

-        Paragraf 4

 • Stk.3: Den foreslåede ændring blev godkendt.

Forældre til børn i Børnehuset Solstrålen er automatik medlem af skolekredsen (uden at skulle betale kontingent) De kan ikke være medlem af forældrekredsen, fordi de ikke er statstilskudsberetiget.

 

-        Paragraf 7:

 • Stk.2: ”Email” erstattes af ”elektronisk kommunikation” Dette blev godkendt.

Vi bruger gerne skoleintra og hjemmesiden til dette.

 

-        Paragraf 10: Bestyrelsens sammensætning

 • Stk.2: Den foreslåede ændring blev godkendt.

Her var en lang debat om hvorvidt man skulle ændre ”tilstræbes” til ”skal” for at sikre forældre til Solstråle-børn indflydelse i bestyrelsen. Eller om det var vigtigere at det var muligt at vælge de ni bedste kandidater, uanset hvilket del af den samlede institution de repræsenterede.

 1. Stk.5: Den foreslåede ændring, dog med rettelse til ”hvoraf mindst to vælges i forældrekredsen”

Paragraf 11:

 • Stk.1: ”Skolens leder” erstattes med ”Skolens ledelse” og ”i børnehaven og vuggestuen” tilføjes i slutningen af sætningen. Dette blev godkendt.
 • Stk.4: Ændring til ”Skolens ledelse samt en repræsentant for institutionens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skoleledelsen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere vedkommendes mødedeltagelse.” Dette blev godkendt.

Paragraf 13:

 • Stk.1: ”Skolens” erstattes af ”institutionens” Dette blev godkendt.

Paragraf 16: Tegningsret

 • Stk.1: Skolelederen erstattes med Institutionslederen. Dette blev godkendt.
 1. Afstemning om de samlede vedtægter, med ændringer

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget ved en hemmelig afstemning.

22 stemte for, 0 stemte imod.

Referent: Winnie Rasmussen